Zarządzaj efektywniej wydajnością

Poznaj innowacyjne narzędzie do pełnej diagnostyki aplikacji

Dowiedz się więcej

Detekcja
awarii

Kilkudziesięciokrotnie skraca czas analizy incydentów i awarii. Ogranicza występowanie problemów i awarii nawet do zera. Dostarcza solidnych argumentów na linii DevOpS, co eliminuje wzajemne oskarżanie.

Pełna diagnostyka
24/7/365

Monitoruje każdą transakcję i raportuje jej składowe. Na życzenie wraz z prze­twa­rzanymi danymi. Zbiera dane z otoczenia aplikacji (pamięć, pule połączeń) tak aby diagnostyka była jeszcze pełniejsza. Wizualizuje dane w innowacyjny sposób, nie wymagający żadnych nakładów na naukę.

Zarządzanie
wydajnością

Na każdym etapie cyklu życia oprogramowania. W śro­do­wisku programistycznym, przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Jak to działa ?

Bez szybkiej, pełnej i zrozumiałej dla każdego analizy Twoje oprogramowanie jest narażone na spadki wydajności, awarie, czy błędy. Może to powodować niezadowolenie klientów korzystających z Twoich usług.

68
Wydajność
16
Awaryjność
71
Zadowolenie

Najważniejsze cechy Flopsar

Centralny widok, nazwany jest Galaktyką

Nie wymaga on żadnej wstępnej konfiguracji. Galaktyka pokazuje wszystkie żądania obsługiwane przez monitorowane serwery aplikacji. Poszczególne instancje rozróżniane są konfigurowalnymi kolorami. Nie ma znaczenia technologia czy warstwa - prezentacja, szyna usług (ESB) czy silnik procesów biznesowych (BPM). Spowolnienia, błędy, zawieszenia się pojedynczych instancji są natychmiast doskonale widoczne – na widoku pojawiają się puste przestrzenie, zmienia się ilość punktów, punkty przemieszczają się w kierunku górnej krawędzi wykresu.

Śledzenie i korelacja pojedynczych transakcji

We Flopsar nie musimy „wstrzykiwać” syntetycznych korelatorów, aby „odtworzyć” transkacje użytkownika, który skarży się na nieprawidłowe działanie systemu. Możemy odszukać go po dowolnym identyfikatorze, a następnie wyświetlić listę transakcji, która została przez niego wykonana w monitorowanym systemie, wraz z parametrami, którymi posługiwał się wysyłając żądania do serwera aplikacji. Możemy precyzyjnie określić dlaczego doszło do powstania problemu.

Analiza i raporty

Flopsar zapisuje cały ruch, a więc pojedyncze transakcje. Dane nie są agregowane, a więc nie są tracone żadne informacje. We Flopsar dowolny raport i dowolny wskaźnik może być z łatwością stworzony.
Oprócz zestawu standardowych, wbudowanych raportów analitycznych, umożliwiających prezentację danych historycznych, narzędzie daje użytkownikom potężne możliwości – każda dana zgromadzona w bazie Flopsar może zostać pobrana za pomocą dostarczonego sterownika.

Zalety Flopsar

Kompletna, wielowymiarowa detekcja błędów i diagnostyka aplikacji
Szybkie określenie miejsc i przyczyn powstawania problemów
Podniesienie jakości rozwiązania i satysfakcji klientów
Dostępność i stopień zużycia zasobów

Flopsar zapewnia monitoring dowolnych aplikacji oraz ich otoczenia. Bez znaczenia jest technologia i dostawca. Wyniki monitorowania prezentowane są w różnych wymiarach: technicznym, biznesowym, czy też w wymiarze związanym z bezpieczeństwem przetwarzania danych niejawnych. Użytkownicy decydują czy dane mają być przedstawiane w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy.

Flopsar śledzi każdą transakcję wykonywaną w monitorowanych systemach. Oprócz informacji o czasie jej trwania na poszczególnych warstwach, raportujemy każdy wyjątek związany z przetwarza-niem. Do tego dodajemy możliwość raportowania danych na których pracuje dana transakcja – tak aby można ją było błyskawicznie odszukać w systemie po dowolnym identyfikatorze.

Poprzez błyskawiczną detekcję problemów wydajnościowych i spójnościowych (błędy w realizacji transakcji) dajemy programis-tom i architektom potężny zestaw danych, na podstawie których mogą podejmować trafne decyzje o miejscach i priorytetach opty-malizacyjnych. W konsekwencji wzrasta jakość kodu, oraz podnosi się dostępność rozwiązania. Klienci otrzymują dojrzałe i stabilne aplikacje.

Flopsar zbiera i analizuje dane pochodzące z „otoczenia” serwerów aplikacji. Informacje o obciążeniu zasobów (maszyny, dyski, kolejki, wątki czy pule połączeń) służą do określenia ich stopnia dostępności oraz pozwalają na optymalne zaplanowanie rozwoju infrastruktury IT.

Nasi klienci

Od 2012 roku zaufali nam:

ufg
plus
play
empik
Genareali
gus
ts
allianz
knf
warta
telekom
atena
gothaer
koleje mazowieckie
uniqua
bi
asseco
Proama
uniqua
pwpw
netia
aegon
pentacomp
pentacomp
netia
sodexo
ufg
ufg

Skontaktuj się z nami

W celu złożenia zamówienia lub dodatkowych pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt.

Dane adresowe

Flopsar® Technology Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

NIP: 7010337578
KRS: 0000415304

Sprzedaż

sales@flopsar.com